Darganfyddiadau o Abertawe a Chastell-nedd

Mae gan Amgueddfa Abertawe lawer o wrthrychau diddorol y’u darganfuwyd yn ne Cymru. Mae’r eitemau amrywiol yn cynnwys:

Carreg y Gnoll

Crib Asgwrn Rufeinig

Ystên Gilbert

Pen Carreg Alina de Mowbray

Botwm Efydd

Pen Picell

Potel Win

Llwyau Caru

Stop drws