Cychod a Llongau ar Ddangos

Mae gan yr amgueddfa lawer o gychod yn ei chasgliadau ac mae tri o’r rhain yn arnofio ym Marina Abertawe – goleulong yr Helwick, tynfad o’r enw Canning a llong beilot hyfryd o’r enw Olga.

Gallwch fynd ar y cychod ym misoedd Mehefin, Gorffennaf ac Awst. I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch Amgueddfa Abertawe ar 01792 653763.

Mae’r fynedfa i’r pontŵn ar Sgwâr yr Amgueddfa, yng nghefn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau – gallwch ganfod y pontŵn ar y map yma. Mae’r pontŵn yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, ond yn anffodus nid yw’r cychod yn gwbl hygyrch.

Helwick Lightship - one of Swansea Museum's floating exhibitsYr Helwick 
Treuliodd goleulong 91, a elwir yn ‘Helwick’, lawer o’i bywyd yn rhybuddio llongau am Draethell Helwick ar Fôr Hafren.

Gellir ymweld â’r rhan fwyaf o’r cwch i weld llety’r criw ac edrych ar y peiriandy a’r dec uchaf gyda’i olau hynod bwysig.

 

Tug boat Canning - one of Swansea Museum's floating exhibits

Canning
Adeiladwyd y tynfad ‘Canning’ ym 1954. Mae’n dynfad stêm sy’n llosgi olew ac roedd yn gweithio o Ddociau Abertawe o 1966.

Ar ôl iddi ymddeol, daeth yn rhan o gasgliad yr Amgueddfa ym 1975. Ni ellir mynd ar y Canning, ond gellir ei gweld yn glir o’r pontŵn ac ymyl y doc.

 


Swansea Museum's Pilot Cutter, Olga
Olga

Mae ‘Olga’ yn long beilot Môr Hafren a adeiladwyd ym 1909.

Defnyddiwyd y math hwn o long gyflym i fynd â pheilotiaid i longau mwy i’w tywys drwy ddyfroedd anodd Môr Hafren.