Ymweld ag Amgueddfa Abertawe

Amgueddfa Abertawe yw’r amgueddfa hynaf yng Nghymru, ac ynSwansea Museum drysordy diddorol o hanes Abertawe. Mae’r casgliadau’n cynnwys pob math o wrthrychau o orffennol Abertawe, Cymru a gweddill y byd.

Ym mhrif adeilad yr amgueddfa, mae gennym bopeth o fymi Eifftaidd i gegin Gymreig wedi’u harddangos mewn chwe oriel. Ceir llawer o arddangosfeydd dros dro hefyd bob blwyddyn.

Gallwch ymweld ag Amgueddfa Abertawe mewn pedwar lleoliad – yr amgueddfa ei hun yn Heol Ystumllwynarth, y Sied Dramiau yn Sgwâr Dylan Thomas yn y Marina, Storfa’r Amgueddfa yng Nglandŵr a’r arddangosiadau ar y dŵr yn y doc ger y Sied Dramiau.

 

Oriau agor (y prif adeilad)
Ar agor dydd Mawrth – dydd Sul
Ar gau bob dydd Llun ar wahân i Wyliau Banc
10.00am – 4.30pm (mynediad olaf 4.15pm)
Mynediad am ddim

 

Mynediad i’r anabl
Mae llawr gwastad i gefn ac ochr prif fynedfa’r amgueddfa gyda lleoedd parcio i’r anabl yng nghefn yr adeilad, felly’n caniatáu mynediad llawn i bob llawr ac oriel yn y lifft.

 

Cysylltwch â ni
Amgueddfa Abertawe
Heol Victoria
Yr Ardal Forol
Abertawe
SA1 1SN

Ffôn:01792 653763
Ffacs:01792 652585

E-bost: Amgueddfa.Abertawe@abertawe.gov.uk

 

Dilynwch ni:
View Larger Map