Gwrthrychau Morwrol

Bu perthynas bwysig erioed rhwng Abertawe a’r môr, ac adlewyrchir hyn yn ein casgliad.

Dewch i gael cipolwg ar ddetholiad o wrthrychau diddorol sy’n gysylltiedig â gorffennol morwrol Abertawe:

Sffêr Cylchrwyol

Cronomedr

Cerdyn Nadolig Pluen