Abertawe yn ystod y Rhyfel

Mae’r amgueddfa’n cynnwys llawer o wrthrychau sy’n dod â’r caledi a brofwyd yn Abertawe yn ystod y rhyfel yn fyw.

Lloches Anderson

Blwch Rhoddion y Gymdeithas Cymorth Rhyfel Brydeinig

Tin o Gneuen Goco wedi’i thorri’n fân mewn Syryp

Ffurflyfr, Clorian a Blwch Pils Fferyllfa adeg y Rhyfel