Ein Casgliad

Dewch i archwilio rhai o drysorau casgliad enfawr Amgueddfa Abertawe, sy’n cwmpasu popeth o Hor y Mymi Eifftaidd i rai o ffotograffau cynharaf y byd.

Cyn bo hir, byddwch yn gallu chwilio drwy’r casgliad cyfan ar-lein – rydym yn gweithio’n galed i alluogi hyn i ddigwydd, felly cadwch lygad ar y wefan.

 

Your Paintings A BBC amd Public Catalogue Foundation initiativeEich PaentiadauMae ‘Eich Paentiadau’ yn fenter ar y cyd rhwng y BBC, y Sefydliad Catalogau Cyhoeddus (elusen gofrestredig) a chasgliadau ac amgueddfeydd o bob rhan o’r DU sy’n rhan o’r fenter. Nod y sioe yw dangos casgliad cenedlaethol cyfan y DU o baentiadau olew, y straeon y tu ôl i’r paentiadau a lle gallwch weld y paentiadau go iawn.Mwy o wybodaeth am ‘Eich Paentiadau’.

Egyption artifacts at Swansea Museum

 Arteffactau’r Aifft

Mae Amgueddfa Abertawe’n gartref i Hor y Mymi, a roddwyd i Amgueddfa Abertawe ym 1888, a  Swynogl Garan yr Aifft, cynrychiolaeth o Dduw Thoth.Darganfod mwy am Arteffactau’r Aifft yn  Amgueddfa Abertawe.

Transport

Trafnidiaeth

Mae casgliad Amgueddfa Abertawe yn cynnwys llawer o gerbydau a chychod, gan gynnwys arddangosion ar y dŵr ac eitemau yn Storfeydd yr Amgueddfa yng Nglandŵr.Darganfod mwy am gasgliad Trafnidiaeth Amgueddfa Abertawe.

Transport

 Gwrthrychau Morwrol

Mae casgliad Amgueddfa Abertawe’n cynnwys nifer o wrthrychau morwrol gan gynnwys cerdyn Nadolig pluen a sffêr cylchrwyol.Darganfod mwy am wrthrychau morwrol yn Amgueddfa Abertawe.

Find from around Swansea and Neath

Darganfyddiadau o Abertawe a Chastell-nedd

Mae gan Amgueddfa Abertawe lawer o wrthrychau diddorol y’u darganfuwyd yn ne Cymru. Mae’r eitemau amrywiol yn cynnwys Carreg y Gnoll, Crib Asgwrn Rufeinig, Ystên Gilbert a llawer mwy.Darganfod mwy am ddarganfyddiadau o Abertawe a Chastell-nedd.

Wartime Swansea

Amser Rhyfel yn Abertawe

Mae’r amgueddfa’n cynnwys llawer o wrthrychau sy’n dod â’r caledi a brofwyd yn Abertawe yn ystod y rhyfel yn fyw.Darganfod mwy am gasgliad amser rhyfel Amgueddfa Abertawe.