Arddangosfeydd

Oriau agor

  • Open Tuesday – Sunday
  • Closed Mondays except Bank Holiday Mondays
  • 10am – 5pm (last admission 4.40pm)
  • Free admission

Yr Oriel Hir

Arddangosfa YsgrifwyrDe Cymru – Trawsnewid
20 Chwefror – 23 Ebrill
Mae Ysgrifwyr De Cymru yn falch iawn o groesawu cyfrolau Letters After Lindisfarne a gaiff eu dangos am y tro cyntaf yng Nghymru. Byddant yn rhan o’u harddangosfa caligraffeg a llythrennu sy’n archwilio thema “Trawsnewid” a bydd yn cynnwys amrywiaeth cyffrous o galigraffeg draddodiadol a chyfoes.

 AL

 

Artistiaid Y Berllan Las
30 Ebrill – 19 Mehen
Daw hanfod Grwp y Berllan Las o dde-orllewin Cymru, a heuir yr hedyn ym Mhontardawe. Yr artistiaid sy’n arddangos eu gwaith yw Hilary Bryanston, Sue Mann, Phillip Jacobs, Andy Wardrop, Rhiannon Jones a Tim Grant.

BOG

Oriel Un

Swansea Studios @ Amgueddfa Abertawe
6 Chwefror – 1Mai
Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys detholiad o waith gan artistiaid Swansea Studios. Mae Swansea Studios yn lloriau uchaf hen adeilad Oscar Chess yn Ardal Forol Abertawe. Wedi’i sefydlu ym 1979, mae Swansea Studios yn darparu tair stiwdio ar ddeg i artistiaid yn y tymor hir, mewn amgylchedd gwaith bywiog, cefnogol a deinamig. Mae’r grwp, sy’n adlewyrchu’r amrywiaeth o artistiaid ac arferion yn Abertawe, yn rhan annatod o’r gymuned artistig, lle mae pedwar artist ar ddeg ar hyn o bryd yn defnyddio’r stiwdios.

SS

 

 

Mining Josef Herman
21 Mai – 10 Gorenna

Mae’r arddangosfa hon yn dangos canlyniad Mining Josef Herman, prosiect partneriaeth dros ddwy ynedd rhwng y Tate a Sefydliad Celf Josef Herman yn Ystradgynlais, a gefnogir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Cynhaliwyd y prosiect rhwng 2013 a 2015 a bu’n rhan o Transforming Tate Britain: Archives and Access, rhaglen uchelgeisiol a fydd yn sicrhau bod 52,000 o eitemau o archifau’r Tate yn hygyrch ar-lein, gan gynnwys nifer sylweddol sy’n gysylltiedig â Josef Herman. Bydd hefyd yn gwahodd pobl i gymryd rhan a dysgu ar y cyd drwy nodwedd ryngweithiol newydd ar wefan y Tate o’r enw Albums. Mae Mining Josef Herman wedi galluogi cynulleidfaoedd newydd i gysylltu ag archifau’r Tate, sydd ar gael yn ddigidol bellach, ac Albums, ac i weithio gydag artistiaid er mwyn iddynt greu eu hymatebion creadigol eu hunain i’w cyhoeddi ar-lein. Fel rhan o’r prosiect, mae’r sefydliad hefyd wedi creu archif gymunedol ddigidol o ddeunydd sy’n gysylltiedig â bywyd, gwaith ac amser Herman yn Ystradgynlais.

JH

 

 

Y Prif Oriel

Aberawe a’r Rhyfel Mawr…
Mae’r arddangosfa yn canolbwyntio ar straeon o’r dynion ac fenywod Abertawe a aeth i ymladd yn y Rhyfel Mawr. Mae’r arddangosfa hefyd yn dangos y brwydrau a wynebir gan fenywod a oedd yn gadael ar ôl ac yn edrych ar eu cyfraniad at ymdrech y rhyfel. Mae hefyd yn edrych ar y straeon o wrthwynebwyr cydwybodol.

WW1