Cysylltwch â ni

Os hoffech gysylltu â ni, defnyddiwch un o’r dulliau isod –

Swansea Museum at night

Oriau agor (y prif adeilad):Ar agor dydd Mawrth – dydd Sul
Ar gau bob dydd Llun ar wahân i Wyliau Banc
10.00am – 5.00pm (mynediad olaf 4.40pm)
Mynediad am ddim

Post:
Amgueddfa Abertawe
Heol Victoria
Yr Ardal Forol
Abertawe
SA1 1SN

Ffôn: 01792 653763
Ffacs: 01792 652585
Dilynwch ni:

Dewch o hyd i ni:

View Larger Map
E-bost: Amgueddfa.Abertawe@abertawe.gov.uk
Neu cwblhewch y ffurflen gyswllt isod:
Cyngor Abertawe yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon.  Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu’r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall.  Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu’ch gwybodaeth bersonol o’n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy’n seiliedig ar ganiatâd.  Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe’n defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.

Your Name (required):

Your Email (required):

Subject:

Your Message:

captcha

Please enter the above code: