Cyfweliad gydag artist – Gary Francis

Dywedwch wrthyf am eich gwaith yn Amgueddfa Abertawe.

Mae gen i 5 darn o waith sy’n cael eu harddangos yn yr amgueddfa. Mae’r paentiadau hyn wedi’u gwneud mewn amrywiaeth o gyfryngau gan gynnwys olew, gouache, a phensil.

Portreadau yw fy mhrif ddiddordeb er mae diddordeb gen i mewn amrywiaeth eang o bynciau. Mae’r arddangosfa ar agor tan y Nadolig.

Dywedwch wrthyf am eich gwaith. Ar beth ydych chi’n gweithio ar hyn o bryd? Sut ydy hyn yn wahanol i brosiectau’r gorffennol?

Rwy’n gweithio tuag at fy mhrosiect olaf yn y coleg ac yn benodol yn canolbwyntio ar hunanbortreadau.

 Pam wnaethoch benderfynu bod yn artist?

Gan ei fod yn rhywbeth rwyf bob amser wedi’i fwynhau ac mae’n rhywbeth rwyf wedi bod yn ei wneud ers pan oeddwn i’n ifanc iawn.

 Beth oedd y cyngor gorau a roddwyd i chi fel artist?

I baentio’r hyn rydych yn ei weld ac nid yr hyn rydych chi’n meddwl eich bod yn ei weld.

 Mae nifer o artistiaid yn ei chael hi’n anodd i werthu eu gwaith celf. Sut ydych chi’n gwerthu eich gwaith? Sut ydych chi’n marchnata eich hunan?

Rwy’n newydd i’r maes hwn. Rwy’n gobeithio creu gwefan yn y dyfodol i hysbysebu fy ngwaith a gobeithio dod o hyd i oriel a fyddai’n hyrwyddo fy ngwaith.

 Pwy yw rhai o’r artistiaid o Abertawe/Cymru/y DU/y Byd rydych chi’n eu mwynhau?

Rwyf bob amser wedi edmygu’r argraffiadwyr a Rembrandt

 Pe bawn i’n eich dilyn i weld celf yng Nghymru/y DU, i ble y byddwn ni’n mynd? Beth byddwn ni’n ei weld?

The Tate, yr Oriel Bortreadau Cenedlaethol ac orielau Cork St. yn Llundain

 Oes gennych unrhyw arddangosiadau i’w hyrwyddo yn y dyfodol agos?

Yr arddangosfa derfynol ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe.

Am gael mwy o wybodaeth am Gary a’i waith? Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, yna gadewch sylw a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.