Addysg 4Site

Gwasanaeth addysg yw 4Site sy’n darparu gweithdai ac ymweliadau gan ysgolion/colegau i leoliadau yn Abertawe. Ei bwriad yw pontio’r bwlch rhwng  lleoliadau diwylliannol Abertawe  ac ysgolion a cholegau yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Sir Gâr.

Mae’r gweithgareddau a’r digwyddiadau a drefnir gan 4Site yn cyd-fynd â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar draws Abertawe.

Cliciwch yma i weld pamffled 4Site ar gyfer tymor yr haf 2015.